Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 6
 • 154.1 m²
 • 19.5 tỷVND
B
 • 76 m²
 • 8.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 88 m²
 • 7.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 64 m²
 • 8.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 88 m²
 • 8.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 54 m²
 • 5.9 tỷVND