Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 29.7 m²
 • 2.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 3.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 80 m²
 • 3.39 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 51.3 m²
 • 6.2 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 49.6 m²
 • 3.05 tỷVND
F
Đã bán
 • 1,130.4 m²
 • 25 tỷVND