Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 185.5 m²
 • 12.43 tỷVND
B
Đã bán
 • 200 m²
 • 13 tỷVND
C
 • 193 m²
 • 10.75 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 2.4 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 2.38 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 3.03 tỷVND