Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 200 m²
 • 8.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 3.2 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 65.6 m²
 • 1.96 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 67.16 m²
 • 1.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 1.7 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 69.31 m²
 • 1.8 tỷVND