Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 135 m²
 • 3.65 tỷVND
B
 • 103 m²
 • 5.2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 87 m²
 • 2.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 2.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 56 m²
 • 1.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.15 tỷVND