Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 60.8 m²
 • 7.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 4.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 46 m²
 • 4.3 tỷVND
E
 • 6
 • 5
 • 64 m²
 • 9.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 5 tỷVND