Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 85.1 m²
 • 16.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 12.6 m²
 • 2.1 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 55.1 m²
 • 6.2 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 128.5 m²
 • 16.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 32.3 m²
 • 3.45 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 4.8 tỷVND