Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 49.5 m²
 • 6.6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 44.5 m²
 • 3.48 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 24 m²
 • 3.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 31 m²
 • 2.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 3.85 tỷVND