Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 38 m²
 • 4.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 45.9 m²
 • 3.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33 m²
 • 2.49 tỷVND
D
Đã bán
 • 56 m²
 • 4.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33 m²
 • 3.95 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 15.6 m²
 • 2.4 tỷVND