Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 82.3 m²
 • 6.75 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 4.8 tỷVND
C
 • 161 m²
 • 9 tỷVND
D
 • 81 m²
 • 3.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 8
 • 10
 • 120 m²
 • 6.7 tỷVND