Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 41.7 m²
 • 2.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 54.6 m²
 • 2.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 68 m²
 • 4.9 tỷVND
D
 • 293 m²
 • 9.9 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 53.1 m²
 • 5.1 tỷVND
F
 • 51.4 m²
 • 3.5 tỷVND