Nhà đất lân cận

A
 • 61.6 m²
 • 5.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 93.8 m²
 • 6.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 80.9 m²
 • 5.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 88 m²
 • 4.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 56.2 m²
 • 4.4 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 72.77 m²
 • 20 tỷVND