Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 3.2 tỷVND
B
 • 5
 • 3
 • 78 m²
 • 6.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 200 m²
 • 8.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52.6 m²
 • 2.95 tỷVND
E
 • 105.5 m²
 • 6.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 163.1 m²
 • 18.5 tỷVND