Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 163.1 m²
 • 18.5 tỷVND
B
 • 187.2 m²
 • 25.4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 8 tỷVND
D
 • 208.2 m²
 • 15.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 54.1 m²
 • 3.45 tỷVND