Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 18.43 m²
 • 2.5 tỷVND
B
 • 55 m²
 • 6.3 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 53.8 m²
 • 4.9 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 32.6 m²
 • 3.7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 5.13 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 28 m²
 • 4.95 tỷVND