Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 47.3 m²
 • 4.98 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 29.5 m²
 • 3.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 58.6 m²
 • 7.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 56.1 m²
 • 10.5 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 42 m²
 • 5.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 14
 • 14
 • 87.4 m²
 • 18 tỷVND