Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 47.4 m²
 • 4.45 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 36.6 m²
 • 3.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 44.3 m²
 • 4.29 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 53.6 m²
 • 4.4 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 59.8 m²
 • 5.6 tỷVND