Nhà đất lân cận

A
 • 63 m²
 • 7.6 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 116 m²
 • 7.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 56 m²
 • 5.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 60 m²
 • 4.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 78.9 m²
 • 5.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 50 m²
 • 5.85 tỷVND