Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 7
 • 72.6 m²
 • 14.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 3.85 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 23.5 m²
 • 2.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 2.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 26.5 m²
 • 2.4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 30.6 m²
 • 2.67 tỷVND