Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 66.24 m²
 • 8.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 3.25 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 49.17 m²
 • 1.87 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 3.15 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 71.75 m²
 • 2.9 tỷVND