Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 131.6 m²
 • 7.78 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 3.9 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 3.7 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 105.6 m²
 • 5.4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 4.1 tỷVND