Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 1.27 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 1.45 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 43 m²
 • 1.15 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 1.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 46 m²
 • 1.15 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 1.6 tỷVND