Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 55.3 m²
 • 9.5 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 27.76 m²
 • 6.3 tỷVND
C
 • 3
 • 1
 • 33.1 m²
 • 4.95 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 24.7 m²
 • 4.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 11.8 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 26.1 m²
 • 17 tỷVND