Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 1
 • 33.1 m²
 • 4.95 tỷVND
B
 • 9
 • 8
 • 310 m²
 • 13.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 30 m²
 • 5.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 21 m²
 • 3.7 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 30.8 m²
 • 7.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 36.76 m²
 • 9.9 tỷVND