Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 60 m²
 • 22 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 10 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 128 m²
 • 15 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 40 m²
 • 12 tr/thángVND
E
 • 5
 • 7
 • 86 m²
 • 30 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 4
 • 3
 • 133 m²
 • 35 tr/thángVND