Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 400 m²
 • 63.5 tr/thángVND
B
 • 100 m²
 • 55 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 36 m²
 • 6 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 50 m²
 • 25 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 1
 • 2
 • 28 m²
 • 16 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 70 m²
 • 15 tr/thángVND