Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 100 m²
 • 40 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 80 m²
 • 17 tr/thángVND
C
 • 4
 • 6
 • 84 m²
 • 40 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 5
 • 5
 • 120 m²
 • 25 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 5
 • 5
 • 130 m²
 • 30 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 240 m²
 • 75 tr/thángVND