Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 120 m²
 • 12 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 94 m²
 • 9 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 72 m²
 • 13 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 131.3 m²
 • 11 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 145 m²
 • 13 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 135 m²
 • 11.5 tr/thángVND