Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 52.7 m²
 • 7 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 23.2 m²
 • 3.95 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 80 m²
 • 3.1 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 80 m²
 • 2.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 60 m²
 • 2.2 tỷVND