Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 450.2 m²
 • 160 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 87.85 m²
 • 10.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 87.5 m²
 • 10 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 113 m²
 • 16.5 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 113 m²
 • 15 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75.29 m²
 • 7.85 tỷVND