Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 55.5 m²
 • 6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72.8 m²
 • 13.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 19.3 m²
 • 2.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 43.2 m²
 • 4.35 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 20.2 m²
 • 2.35 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 13.7 m²
 • 2.9 tỷVND