Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 1
 • 56.2 m²
 • 6.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 44.8 m²
 • 9 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 14.5 m²
 • 2.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 7.5 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 20.3 m²
 • 2.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 3.55 tỷVND