Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 45.3 m²
 • 5.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48.25 m²
 • 2.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 34.3 m²
 • 1.87 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 30 m²
 • 1.6 tỷVND