Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 14.5 m²
 • 2.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 44.8 m²
 • 9 tỷVND
C
 • 8
 • 5
 • 84 m²
 • 8 tỷVND
D
 • 9
 • 9
 • 86 m²
 • 9.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 33 m²
 • 3.95 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 95.4 m²
 • 7.5 tỷVND