Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 64 m²
 • 5.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 166 m²
 • 14 tỷVND
C
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 142 m²
 • 8.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 14 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 59.8 m²
 • 5.6 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 59.6 m²
 • 8.3 tỷVND