Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 31.1 m²
 • 3 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 89.4 m²
 • 6.8 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 15.7 m²
 • 1.6 tỷVND
D
 • 49.4 m²
 • 3.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35.9 m²
 • 3.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 58.6 m²
 • 5.7 tỷVND