Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 29.8 m²
 • 3.55 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35.1 m²
 • 3.2 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 33.8 m²
 • 3.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 58.9 m²
 • 7.8 tỷVND
E
 • 5
 • 6
 • 80.7 m²
 • 17.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 56 m²
 • 4.89 tỷVND