Nhà đất lân cận

A
 • 1,200 m²
 • 70 tỷVND
B
 • 5
 • 4
 • 53.1 m²
 • 4.68 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 58 m²
 • 3.15 tỷVND
D
 • 92 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 38.4 m²
 • 3.8 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 42.5 m²
 • 4.1 tỷVND