Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 147 m²
 • 18.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 35 m²
 • 2.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 2,905 m²
 • 14 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 126 m²
 • 17 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 126 m²
 • 19 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 17.6 m²
 • 3 tỷVND