Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 64 m²
 • 10.6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 93 m²
 • 12.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 127 m²
 • 20.5 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 146 m²
 • 23 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 64 m²
 • 8.3 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 93.2 m²
 • 11.2 tỷVND