Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24.8 m²
 • 4.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 42.5 m²
 • 4.9 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 35.5 m²
 • 11.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 21.1 m²
 • 3.3 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 27.7 m²
 • 8.5 tỷVND