Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 126 m²
 • 17 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 104 m²
 • 12.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 2,905 m²
 • 14 tỷVND
D
 • 7
 • 5
 • 76.2 m²
 • 30.5 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 165.15 m²
 • 80 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 147.2 m²
 • 33 tỷVND