Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 24 m²
 • 1.55 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 24 m²
 • 1.9 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 45 m²
 • 3 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 36 m²
 • 2.8 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 34.3 m²
 • 2.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 36 m²
 • 2.7 tỷVND