Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 3.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 85 m²
 • 3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 82 m²
 • 3.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 106 m²
 • 4 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 106 m²
 • 4.15 tỷVND