Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 55.5 m²
 • 2.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 2.8 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 56.7 m²
 • 2.49 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 53.3 m²
 • 3.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 47 m²
 • 1.89 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 2.45 tỷVND