Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 64 m²
 • 2.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 2.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 48 m²
 • 15 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 42.9 m²
 • 4.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 12.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 26 m²
 • 6.5 tỷVND