Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 121.1 m²
 • 5.75 tỷVND
B
 • 6
 • 6
 • 80 m²
 • 5.3 tỷVND
C
 • 4
 • 2
 • 100 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 133.1 m²
 • 8.1 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 41.8 m²
 • 2.65 tỷVND
F
 • 89 m²
 • 3.4 tỷVND