Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 97.4 m²
 • 18.02 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 41.8 m²
 • 3.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80.5 m²
 • 5.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72.6 m²
 • 5.15 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 5.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 5.8 tỷVND