Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 126.2 m²
 • 28 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 60 m²
 • 13.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 102 m²
 • 2.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 75.5 m²
 • 6.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 14.7 m²
 • 1.45 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 90 m²
 • 20 tỷVND