Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 82.42 m²
 • 7.7 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 124 m²
 • 11.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 118 m²
 • 12.6 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 43.61 m²
 • 3.6 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 12.5 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 142 m²
 • 13 tỷVND